3 πυλώνες: Ελλάς, Ρώμη, Χριστιανισμός

ο Υπουργός Εσωτερικών, κος Προκόπης Παυλόπουλος, στη διαρκεια της ομιλίας του για τη συνθήκη της Λισσαβώνας, στο Κοινοβούλιο, μίλησε για τρεις πυλώνες που δεν γράφτηκαν «επακριβώς» και που αποτελούν «κοινή συνείδηση και πραγματικότητα»

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Διότι, όπως είναι γνωστό, το αέτωμα της Ευρώπης στηρίζεται σε τρεις πυλώνες […]

Και οι τρεις πυλώνες αυτοί είναι πρώτα-πρώτα, η Ελλάδα μέσα από τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου, η Ρώμη μέσα από την έννοια του κράτους και ο Χριστιανισμός που μπόλιασε ολόκληρη την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο με τα διδάγματα του ανθρωπισμού

περαστικά μας

Advertisements