Βουλής Περιβάλλον

«Πρωτοπόρα στις περιβαλλοντικές δράσεις θα είναι η Βουλή των Ελλήνων», δήλωσε ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου Δ. Σιούφας και ανακοίνωσε τέσσερις δράσεις φιλικές προς το περιβάλλον.

Έτσι η Βουλή: