Εξεταστική; Ποτέ!

ο Υπουργός Δικαιοσύνης εξηγεί …