Ακρόαση κων Βγενόπουλου & Βουρλούμη

Αύριο, Τρίτη, 27/05/08, Ώρα 13.00´στην Αίθουσα Γερουσίας, θα συνεδριάσει η «διαρκής επιτροπη οικονομικών υποθέσεων» με σκοπό την ακρόαση