ΣΥΡΙΖΑ – προυποθέσεις για αναθεώρηση

ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε, στις 9 Οκτωβρίου, 2006, τις θέσεις* του για την αναθεώρηση του Συντάγματος

στη 2η σελίδα αναφέρει τις προυποθέσεις που απαιτούνται -κατά τον ΣΥΡΙΖΑ- ώστε να κριθεί αναγκαία και ουσιώδης η αναθεώρηση του Συντάγματος:

μία νεα αναθεώρηση του Συντάγματος, για να κριθεί αναγκαία, πρέπει να είναι αναθεώρηση ουσίας και να προωθεί βαθιές μεταρρυθμιστικές τομές, […] προκειμένου να υπάρξει (α) αποκέντρωση εξουσιών, (β) θεσμική συμμετοχή των πολιτών και (γ) αποτελεσματικοί κοινωνικοί έλεγχοι της πολιτικής

θα σταθώ στις τρεις προυποθέσεις που έθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, και θα προσθέσω, από κάτω τις αντίστοιχες διατυπώσεις του κου Παπανδρέου σχετικά με τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, στα ίδια ζητήματα:

1. αποκέντρωση εξουσιών:

 • ενδυναμωμένη Τοπική Αυτοδιοίκηση, αποκέντρωση (με τον πολίτη δυνατό, συμμέτοχο, να ελέγχει, να δημιουργεί και να αποφασίζει για το μέλλον του)
 • ενίσχυση της Βουλής, ως οργάνου δημοσίου ελέγχου, διαβούλευσης και λογοδοσίας, από τα ΜΜΕ, μέχρι και το δικαστικό σώμα

 • 2. θεσμική συμμετοχή των πολιτών:

 • Ενίσχυση θεσμών άμεσης δημοκρατίας (πχ. δημοψήφισμα, λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία, κ.α.)

 • 3. αποτελεσματικοί κοινωνικοί έλεγχοι της πολιτικής:

 • Ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών για την προώθηση της συμμετοχικής δημοκρατίας

 • αν εξαιρέσουμε τις διαφορές, που πράγματι υπάρχουν, σε άλλα ζητήματα, οι διατυπώσεις για τα ίδια ζητήματα διαφέρουν;

  διαφέρουν τόσο ώστε να μη γίνει -καν- προσπάθεια συζήτησης με στόχο την «αναθεώρηση ουσίας»;

  σημειωση:

  [*] κατέθεσε θέσεις και σκέψεις, αλλά όχι προτάσεις επειδή

  «στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό των 50 βουλευτών για να καταθέσει ως κοινοβουλευτική ομάδα και αυτοτελώς μία ολοκληρωμένη πρόταση αναθεώρησης.»

  Advertisements