η Παραιτημένη Κυβέρνηση

Σήμερα το πρωί, ο Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε, στη Βουλή, ότι το πρόβλημα της υπερχρέωσης των πολιτών είναι σημαντικό ζήτημα και περιγράφει –με εξαιρετικό ύφος– κάποιες από τις κινήσεις της Κυβέρνησης:

  1. «μετά από σχετικές αγωγές καταναλωτικών οργανώσεων»[*] «υπήρξαν πρωτόδικες αποφάσεις δικαστηρίων που έκριναν καταχρηστικούς ορισμένους από τους όρους των τραπεζών»
  2. η Γενική Γραμματεία στη συνέχεια, ζήτησε, ευγενικά υποθέτουμε, να συμμορφωθούν «εκούσια» οι τράπεζες, αλλά δεν για κάποιον περίεργο λόγο δεν ανταποκρίθηκαν
  3. αντίθετα, ακολούθησαν τη, σπάνια για κείνες, οδό της έφεσης, και το Υπουργείο Ανάπτυξης περιμένει εναγωνίως την τελεσίδικη απόφαση για να προβεί «στις όποιες κανονιστικές ρυθμισεις»

ο Πρωθυπουργός μας ενημερώνει ποια είναι τα πιο σοβαρά(!!) θέματα για τα οποία οι τράπεζες προσέφυγαν

  1. απάλειψη της αναδρομικής επιβάρυνσης τόκων σε χρήση πιστωτικής κάρτας με χρέωση από την ημέρα της συναλλαγής και όχι από την ημερομηνία εξόφλησης που αναφέρεται στο λογαριασμό [σημ: δηλαδή, το προφανες !]
  2. απάλειψη χρέωσης προμήθειας 1,4 ευρώ για κατάθεση σε λογαριασμό τρίτου προσώπου παρόλο που η κατάθεση φέρεται να λειτουργεί υπέρ του πελάτη της τράπεζας, αλλά και υπέρ της ιδίας
  3. απάλειψη των εξόδων αδράνειας εώς και 1 ευρώ το μήνα που επιβάλλονται για λογαριασμούς κατάθεσης που μένουν ακίνητοι για περισσότερο από 18 μήνες
  4. απάλειψη της κλιμακωτής χρέωσης από 3 ως και 20 ευρώ σε ανάληψη μετρητών από πιστωτική κάρτα η οποία δεν αιτιολογεί επαρκώς σε ποια λειτουργικά έξοδα αντιστοιχεί

στη συνέχεια τραβάει το αυτί στις τράπεζες

σε μια περίοδο η διεθνής συγκυρία προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις […] στα οικονομικά των νοικοκυριών, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν μπορεί ούτε να αδιαφορούν απέναντι σε τέτοια ζητήματα ούτε να καθυστερούν τις αναγκαίες ρυθμίσεις

ο Πρωθυπουργός (όλων) των Ελλήνων λέει ότι οι τράπεζες κατ’αρχάς -όχι η Κυβέρνηση των Ελλήνων, πρέπει να αναλάβουν «πρωτοβουλίες συμμόρφωσης στο περιεχόμενο των πρωτόδικων αποφάσεων»

τέλος, επειδή ένιωσε, ίσως, ότι τους παρατράβηξε το αυτί, έσπευσε να διευκρινίσει ότι τα κέρδη των τραπεζών οφείλονται …

πρώτον στη μεγάλη αύξηση των συναλλαγών τους, και δεύτερον στον επαναπατρισμό σημαντικών κερδών από δραστηριότητες που αναπτύσουν στο εξωτερικό

και έσπευσε να υπογραμμίσει ότι …

αναγνωρίζουμε τη συμβολή των τραπεζών στην αναπτυξιακή τροχιά της χώρας

σημαίνει υποστήριξη στην επιχειρηματικότητα, σημαίνει υποστήριξη στην απόκτηση κατοικίας για 100δες χιλιάδες πολίτες, σημαίνει θέσεις απασχόλησης, σημαίνει φόρους που καταβάλλουν στο κράτος

ευχόμαστε να «αποδείξουν αυξημένη κοινωνική ευθύνη» οι ίδιες οι τράπεζες, γιατί από την Κυβέρνηση μας μπορούμε να περιμένουμε μόνο να αναδείξει και να συνδράμει (σ)τις ευχές μας

ζούμε την απόλυτη παραίτηση[**] του μεγαλύτερου συλλογικού εργαλείου των πολιτών της χώρας

[*] δηλαδή όχι της Κυβέρνησης, οπότε αναρωτιόμαστε που είναι οι έλεγχοι του συντεταγμένου κράτους

[**] το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε 5 σημαντικές προτάσεις, όχι μερεμέτια, τα οποία δε συζήτησε καθόλου ο Πρωθυπουργός

Advertisements