Σούρλας: Internet το νέο drug III

ο Κος Σούρλας το έχει πάρει πολύ σοβαρά το θέμα

στις 18 Ιανουαρίου, στην Ολομέλεια, έγινε η εξής συνομιλία

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τώρα, επαναλαμβάνω ότι το πρόβλημα των ναρκωτικών μαζί με τον αλκοολισμό είναι τα υπ’ αριθμόν «ένα» και «δύο» προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα η ελληνική νεολαία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Κύριε Παναγιωτόπουλε, επιτρέψτε μου να προσθέσω και μια άλλη διάσταση, δηλαδή την κατάχρηση και τον εθισμό στο διαδίκτυο και τους υπολογιστές.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε.

ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής έχει δύο φορές διακόψει τον ομιλητή, σε δύο διαφορετικές περιστάσεις, για να προσθέσει αυτό που θεωρεί ως μείζον θέμα της κοινωνίας (τον εθισμό στο διαδίκτυο).

επιπλέον, έχει φέρει το θέμα στην Ειδική Επιτροπή για την Έρευνα και την Τεχνολογία

Advertisements