Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

πολύ σύντομοι ορισμοί των διαφόρων (απλών) μέσων κοινοβουλευτικού ελέγχου

Αναφορές:

Κάθε πολίτης ή ομάδα πολιτών έχει δικαίωμα να απευθύνει στη Βουλή γραπτές αναφορές που περιέχουν αιτήματα ή παράπονα. Οι Βουλευτές που υιοθετούν την αναφορά την προσυπογράφουν ή το δηλώνουν κατά την ανάγνωσή τους στη Βουλή.

Ο αρμόδιος υπουργός οφείλει μέσα σε 25 ημέρες να δώσει απαντήσεις επί των αναφορών.

Ερωτήσεις:

Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιοδήποτε δημόσια υπόθεση.

Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές μέσα σε 25 ημέρες.

Επίκαιρες ερωτήσεις:

Κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει στον Πρωθυπουργό ή στους Υπουργούς Επίκαιρη Ερώτηση για θέμα άμεσης επικαιρότητας που απαντούν προφορικά.

Ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον ερωτήσεις που επιλέγει (είθισται κάθε Παρασκευή πρωί, στη λεγόμενη «ώρα του Πρωθυπουργού»). Επίκαιρες Ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια σε 3 συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα.

Επερωτήσεις:

Οι Επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της κυβέρνησης για πράξεις της ή παραλείψεις της. Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερώτηση μπορούν να την μετατρέψουν σε Επερώτηση αν κρίνουν ότι δεν πήραν ικανοποιητική απάντηση από τους υπουργούς. Οι Επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής.

Αν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα η Βουλή αποφασίζει την ταυτόχρονη συζήτησή τους.

Επίκαιρες Επερωτήσεις:

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας κάθε Βουλευτής έχει το δικαίωμα να υποβάλει επίκαιρη επερώτηση. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια της Βουλής.

Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων (ΑΚΕ):

Οι βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση.

Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Σε πολλές περιπτώσεις ερωτήσεις και επερωτήσεις συνοδεύονται από ΑΚΕ.

Advertisements