Καραμανλής: «ολοκληρωμένη πολιτική»

από τις προγραμματικές δηλώσεις του κου Πρωθυπουργού, πριν από 7 μήνες σχεδόν (29 Σεπτ., 2007), στο Κοινοβούλιο:

Εφαρμόζουμε ολοκληρωμένη πολιτική για την επίτευξη των στόχων του Πρωτοκόλλου του Κιότο

κανένα άλλο σχόλιο

Advertisements