Βόλου Βουλή, κατά ΑΓΕΤ (κι άλλων)

η ενημέρωση που μας έστειλε ο Άγης Ζούμπος από τη Μαγνησία, σχετικά με το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην ΑΓΕΤ από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., μας προέτρεψε να ψάξουμε αν υπήρξαν σχετικές αναφορές -που αλλού- στη Βουλή

πράγματι υπήρξαν τέτοιες

πρώτοι έκαναν σχετικό ερώτημα οι κύριοι Ν.Γκατζής και Τσιόγκας (ΚΚΕ), στο οποίο τους απάντησε ο Υφυπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., κος Στάυρος Καλογιάννης, την 1η Νοεμβρίου, του 2007:

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, έχει πραγματοποιήσει επιθεωρήσεις, για τον έλεγχο της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας εν γένει, στις εξής βιομηχανίες που βρίσκονται στην περιοχή: Χαλυβουργία Θεσσαλίας, Ασβεστοποιία Βελεστίνου, Αλέξανδρος INTERNATlONAL LTD, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, SOVEL Α.Ε.

Στις περιπτώσεις στις οποίες έχουν βεβαιωθεί παραβάσεις έχει αποσταλεί ο φάκελος στον αρμόδιο Εισαγγελέα και η Ε.Υ.Ε.Π. έχει προχωρήσει στην εισήγηση επιβολής προστίμων

δύο μήνες αργότερα (29 Ιανουαρίου, 2008), επανήλθε με σχετικό ερώτημα ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κος Κώστας Καρτάλης, στο οποίο απάντησε επίσης ο κος Υφυπουργός

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Σε ό,τι αφορά το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., θα πρέπει να πω ότι αρμόδια Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος έχει κάνει στην ευρύτερη περιοχή του λιμένος Βόλου περιβαλλοντικούς ελέγχους σε μικρές και μεγάλες δραστηριότητες.

Αναφέρω ενδεικτικά τη «Χαλυβουργεία Θεσσαλίας», την «Ασβεστοποιία Βελεστίνου», την «Αλέξανδρος International», τη «ΣΟΒΕΛ Α.Ε.», την «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ» και όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις, έχει κινηθεί η διαδικασία επιβολής προστίμου, ενώ οι σχετικοί φάκελοι έχουν διαβιβαστεί στον εισαγγελέα

η συνεχής πίεση από τη Νομαρχία Μαγνησίας, η οποία έπαιξε από την αρχή σημαντικό ρόλο στην υπόθεση, και η κίνηση πολιτών και φορέων του Νομού συνέβαλλαν τα μέγιστα στη θετική κατάληξη

τελικά η περίπτωση των προστίμων στην ΑΓΕΤ (στο Βόλο) και των εθελοντικών μέτρων που πήρε η ίδια, είναι αισιόδοξη νότα συντονισμού των πολιτών, των εκπροσώπων τους (σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο) και του κράτους

δεν είναι όλα σάπια στο Βασίλειο της Δανιμαρκίας :-)

Advertisements