ΠΑΣΟΚ – Εξεταστική για ομόλογα

Κατετέθη σήμερα το πρωί από τον Πρόεδρο και σύσσωμη την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ πρόταση σύστασης εξεταστικής επιτροπής για το «ζήτημα των ομολόγων»

παραθέτουμε τα ερωτήματα προς διερέυνηση που αναφέρονται μέσα στην πρόταση:

1. Γιατί η Κυβέρνηση προώθησε στα Ασφαλιστικά Ταμεία δομημένα ομόλογα υψηλού κινδύνου;

2. Γιατί η έκδοση των  «αμαρτωλών» ομολόγων έγινε «εν κρυπτώ και παραβύστω» με αδιαφανείς διαδικασίες;

3. Γιατί η κυβέρνηση δεν δημοσιοποιεί τους ακριβείς όρους έκδοσης λων των σχετικών συμβάσεων που αφορούν τα δομημένα ομόλογα;

4. Γιατί, με ποιους και πώς έγινε η διακίνηση των δομημένων ομολόγων προτού εκδοθούν;

5. Ποια Ασφαλιστικά Ταμεία αγόρασαν από τις αρχές του 2005 μέχρι σήμερα, σύνθετα δομημένα ομόλογα, σε ποια τιμή, σε ποιες ημερομηνίες, μέσα από ποιες διαδικασίες και ποιο είναι το ποσό των προμηθειών που έχουν καταβληθεί για κάθε συναλλαγή;

6. Ποια Ασφαλιστικά Ταμεία εκποίησαν, την ίδια περίοδο, ομόλογα σταθερής απόδοσης;

7. Ποιες χρηματιστηριακές εταιρείες, τράπεζες ή επενδυτικοί οργανισμοί του εσωτερικού ή του εξωτερικού συνέπραξαν για την διαμόρφωση των σύνθετων δομημένων ομολόγων και με ποια διαδικασία επιλέχθηκαν από τις διοικήσεις των Ασφαλιστικών Ταμείων;

8. Ποια Ασφαλιστικά Ταμεία συνήψαν δάνεια προκειμένου να αγοράσουν δομημένα ομόλογα, με ποιες τράπεζες, ελληνικές και ξένες, με ποιους όρους και μέσα  από ποιες διαδικασίες;

9. Ποιο είναι το ύψος της ζημίας που έχει υποστεί κάθε Ταμείο από την εκποίηση ομολόγων σταθερής απόδοσης και την αγορά δομημένων ομολόγων;

10. Ποιες είναι οι επιπτώσεις για τα αποθεματικά των ταμείων και τη βιωσιμότητά τους;

11. Γιατί αδρανοποιήθηκε ο προβλεπόμενος  έλεγχος από την Τράπεζα της Ελλάδος;

12. Γιατί δεν ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός παρακολούθησης διαχείρισης των αποθεματικών από το εποπτεύον Υπουργείο, από τη στιγμή μάλιστα που εγκαινιάστηκαν επικίνδυνες επενδυτικές πρακτικές;

13. Ποιοι δημόσιοι οργανισμοί ή εταιρείες, στις οποίες το ελληνικό δημόσιο κατέχει πλειοψηφικό ποσοστό ή ασκεί μέσω εκπροσώπων του τη διοίκηση, είχαν αγοράσει και από ποιους εγχώριους ή διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, διάφορων ονομασιών και τύπων δομημένα ομόλογα;

διαβάστε ολόκληρη την πρόταση στην ενημερωτική πύλη του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος

Advertisements