Γείτονας: αμφιλεγόμενη η βιοαιθανόλη

ο κος Γείτονας σχετικά με την έλλειψη σχεδιασμού στο ζήτημα της μετατροπής εργοστασίου της ΕΒΖ, στη Λάρισα, σε μονάδα παραγωγής ενέργειας (με βιοκαύσιμα):

Πέραν τούτου, όμως, η στροφή στις καλλιέργειες βιοκαυσίμων είναι πια αμφιλεγόμενη, μετά την κρίση των τροφίμων.

Όλοι μιλούν και βλέπετε και πρωτοσέλιδα –βλέπετε πώς τοποθετήθηκε ο Ο.Η.Ε.- στο θέμα της κρίσης των τροφίμων, που έχει σχέση όχι μόνο με την κερδοσκοπία και άλλα ζητήματα, αλλά και με τη μεγάλη στροφή στις καλλιέργειες βιοκαυσίμων.

Μιλούν πια –και πρέπει να το ξανασκεφθούμε- για άφρονες επιλογές, που δημιουργούν κίνδυνο να υπάρξει φούσκα στο χρηματιστήριο των τροφίμων

η Κυβέρνηση, με την μετατροπή σε εργοστάσια παραγωγής βιοαιθανόλης, δημιουργεί νέες αβεβαιότητες

το συνδυάζουμε με το ερώτημα (πριν από μερικές μέρες) του κου Έξαρχου για την ανυπαρξία μελετών βιωσιμότητας και επίδραση στο περιβάλλον (που δεν απαντήθηκε)

Υπάρχουν μελέτες βιωσιμότητας; Έχουν πάρει υπόψη τα νέα δεδομένα στις αγορές των δημητριακών; Υπάρχουν περιβαλλοντικές μελέτες; Δεν υπάρχουν περιβαλλοντικές μελέτες.

αντιλαμβανόμαστε μία άγονη βιασύνη

Advertisements