Πάγκαλος: Σούμο για το Badminton

ο Πάγκαλος, χθες, 7 Απριλίου στη Βουλή, στη διαρκεια συζήτησης για τους χώρους πρασίνου στην Αθήνα:

Το 2005, η Κυβέρνησή σας μεταβάλει το Badminton, το οποίο ήταν προορισμένο να κατεδαφιστεί και να απελευθερωθεί ο χώρος όχι μόνο αυτού του κατασκευάσματος, αλλά και ο γύρω απ’ αυτό χώρος που ήδη χρησιμοποιείται για πάρκινγκ, για να δημιουργήσετε ένα ιδιωτικό θέατρο, όπου εμφανίζονται και αποβλακώνουν τους Αθηναίους χυδαία τα κατωτάτης υποστάθμης θεάματα.

Advertisements