Αλογοσκούφης: copy – paste για ΟΤΕ

για παράδειγμα, την Πέμπτη είπε …

Υπ’ αυτήν την έννοια, η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον Ο.Τ.Ε. από τον μεγαλύτερο ευρωπαϊκό τηλεπικοινωνιακό οργανισμό, είναι ασφαλώς ευπρόσδεκτη και συμβατή με τη στρατηγική της Κυβέρνησης για τον oργανισμό.

… και την Παρασκευή:

Υπ’ αυτή την έννοια η εκδήλωση ενδιαφέροντος από το μεγαλύτερο και σοβαρότερο ευρωπαϊκό τηλεπικοινωνιακό Οργανισμό είναι συμβατή με τη στρατηγική της Κυβέρνησης για τον Ο.Τ.Ε..

οι 330 λέξεις του αφορούσαν τον ΟΤΕ, και ήταν όλες σχεδόν copy – paste από τις αναφορές της προηγούμενης ημέρας

Advertisements