Σταμάτης(ε) – στις 83 λέξεις

ο εκπρόσωπος Αιτωλοακαρνανίας (ΝΔ) στο Κοινοβούλιο, κος Σταμάτης, σταμάτησε στις 83 λέξεις όταν κλήθηκε να περιγράψει το έργο της Κυβέρνησης

είπε και το εξής:

μαζί με εμάς παρακολουθεί τη συζήτηση αυτή και ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού, το οποίο τα συναισθήματα που εισπράττει θεωρώ ότι είναι μάλλον μελαγχολικά ή θα τολμούσα να πω και αρνητικά

διαφωνώ ότι είναι μεγάλο μέρος του πληθυσμού που παρακολουθεί, αλλά είμαι βέβαιος ότι όσοι το έκαναν μελαγχόλησαν από την αδυναμία των Βουλευτών της Κυβέρνησης να παρουσιάσει και να στηρίξει το εργο της

για το ιστορικό, ούτε 10% της ομιλίας του κου Σταμάτη δεν ασχολήθηκε με το έργο της Κυβέρνησης

Advertisements