Χρ.Φώλιας: 93% άψογος!

από τις 2.900 λέξεις της ομιλίας του, χρησιμοποίησε 93% (2.700) για να περιγράψει το Κυβερνητικό έργο που αφορά το Υπουργείο στο οποίο υπηρετεί

είναι ζητούμενο να υπάρχουν τέτοιες παρουσίες στο Κοινοβούλιο

μπράβο

Advertisements