άρθρο 60 – ψήφος κατά συνείδηση

στο οποίο αναφέρεται ότι

οι βουλευτές έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης και ψήφου κατά συνείδηση

Advertisements